Paslaugos

UAB Verslo aptarnavimo centras (VAC) teikia darbo santykių administravimo, viešųjų pirkimų ir apskaitos paslaugas „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėms.

Viešųjų pirkimų paslaugas VAC pradėjo teikti nuo 2014 m. spalio 1 d. Šiuo metu VAC vykdo visų perkančiosios organizacijos statusą turinčių Grupės įmonių pirkimus.

Apskaitos paslaugas VAC pradėjo teikti praėjus porai mėnesių nuo VAC veiklos pradžios, 2014 m. gruodžio 1 d. Prie pirkimų specialistų prisijungė apskaitos darbuotojai iš visų Grupės įmonių, taip į VAC buvo sutelkta apskaitos funkcija.

Darbo santykių administravimo paslaugas Grupės įmonėms VAC pradėjo teikti nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Teikdamas paslaugas, VAC siekia svariai prisidėti užtikrinant:

  • Grupės įmonių veiklos sąnaudų mažinimą.
  • Kompetencijų ugdymą.
  • Aukštą Grupės perkančiųjų organizacijų pirkimų atitikties lygį, efektyvų išteklių įsigijimą verslui priimtinais terminais.
  • Kokybiškų ir išsamių apskaitos bei finansinių duomenų išoriniams ir vidiniams vartotojams parengimą verslui priimtinais terminais.
  • Efektyvių žmogiškųjų išteklių paskirstymą.
  • Maksimalų rutininių operacijų automatizavimą.

Savo veikloje VAC darbuotojai vadovaujasi bendrovei pritaikytu „Lietuvos energijos“ įmonių grupės klientų aptarnavimo standartu.