Apskaitos paslaugos

Mūsų klientai sutelkia savo dėmesį į strateginius verslo klausimus bei veiklos vystymą, nes patikima VAC ekspertų komanda apskaitos valdymo paslaugas teikia vadovaudamasi tarptautiniais arba verslo apskaitos standartais, patikimai bei efektyviai.

UAB Verslo aptarnavimo centras (VAC) teikia apskaitos paslaugas didžiausiai įmonių grupei Lietuvoje. Tvarkome 17 įmonių apskaitą, rengiame 3 listinguojamų kompanijų finansines ataskaitas.

VAC apskaitos departamente dirba 75 apskaitos specialistai.

VAC vykdo visas apskaitos funkcijas nuo pirminių dokumentų suvedimo į apskaitos programas iki finansinių ataskaitų parengimo, t. y. atsiskaitymų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos, darbo užmokesčio, mokesčių apskaitos ir ataskaitų rengimo funkcijas. Taip pat atstovaujame klientų interesus mokesčius administruojančiose institucijose.

Teikdamas apskaitos paslaugas, VAC siekia užtikrinti apskaitos procesų efektyvinimą juos standartizuojant, sinergijos efektą vykdant apskaitos funkcijas, lankstumą skirstant resursus, efektyvios kontrolės sistemos įdiegimą, aukštos kompetencijos apskaitos darbuotojų pamainumą.

VAC teikia šias apskaitos paslaugas:

Pirkimų apskaita
 • Pirkimo vieneto apskaita.
 • Banko komisinių, palūkanų sąnaudų apskaita.
 • Beviltiškų skolų apskaita, skolų tiekėjams apskaita.
Pardavimų apskaita
 • Pardavimo sąskaitų faktūrų išrašymas.
 • Delspinigių ir baudų apskaita.
 • Sukauptų pajamų apskaita,
 • Palūkanų pajamų apskaita.
 • Pirkėjų įsiskolinimų apskaita.
Mokėjimo pavedimų apskaita
 • Mokėjimo pavedimų prekių ir paslaugų tiekėjams, darbuotojams, kontroliuojančioms institucijoms atlikimas, įplaukų registravimas apskaitoje.
 • Avansiniai mokėjimai.
Turto apskaita
 • Ilgalaikio turto apskaita, nusidėvėjimo skaičiavimas.
 • Mažaverčio turto apskaita.
 • Atsargų apskaita.
Darbo užmokesčio apskaita
 • Darbo užmokesčio priskaičiavimas, išmokėjimas, apmokestinimas.
 • Ligos pašalpos, nepanaudotų atostogų kompensacijos, išeitinės išmokos.
 • Atleidimai iš darbo.
 • Komandiruočių apskaita.
 • Vykdomųjų raštų apskaita.
Mokesčių apskaita ir deklaravimas
 • Mokesčių apskaičiavimas, deklaracijų rengimas (PVM deklaracijos, Pelno mokesčio deklaracijos, Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos, DU ketvirtinės deklaracijos, pranešimai apie darbuotojų priėmimą – atleidimą, kitos įmonėms privalomos deklaracijos) ir pateikimas kontroliuojančioms institucijoms: VMI, Sodrai.
Ataskaitos Statistikos departamentui
 • Statistinių ataskaitų pildymas ir pateikimas Statistikos departamentui pagal įmonių dalyvavimą statistiniuose tyrimuose.
Finansinės ataskaitos ir Metinė finansinė atskaitomybė
 • Finansinių ataskaitų: pelno (nuostolių) ataskaita, balansas, pinigų srautų ataskaita, ataskaitos įmonės konsolidavimui ir kt. rengimas.
 • Metinės finansinės atskaitomybės ruošimas ir teikimas  Registrų centrui.
Konsultacijos
 • Konsultacijų teikimas apskaitos ir mokesčių klausimais.