Darbo santykių administravimo paslaugos

Mūsų klientai orientuojasi į savo darbuotojų išlaikymo, motyvacijos ir įsitraukimo didinimo veiksmus, o mes pasirūpiname, kad darbo santykių administravimas vyktų laikantis  LR teisės aktų, sutartais terminais, užtikrinant kliento duomenų saugumą.

Šiuo metu VAC teikia darbo santykių administravimo paslaugas 16 įmonių, administruoja daugiau nei 5 500 darbuotojų.

VAC darbo santykių administravimo komandą sudaro 11 patyrusių darbo santykių specialistų, dirbančių 3 skirtingomis personalo apskaitos programomis.

Paslaugos teikiamos vieno langelio principu – klientų užsakymai pateikiami ir tvirtinami per internetinę užklausų sistemą.

VAC teikia šias darbo santykių administravimo paslaugas:

Įdarbinimas, išdarbinimas, darbo sutarties sąlygų keitimas
 • Parengiame visus darbuotojo įdarbinimui būtinus dokumentus.
 • Pranešame apie darbuotojo darbo pradžią SoDrai.
 • Išduodame darbuotojui darbo pažymėjimą (pagal įmonės poreikį).
 • Supažindiname jį su reikalingais įmonės vidaus teisės aktais.
 • Atliekame darbo sutarties sąlygų keitimą.
 • Vadovaudamiesi LR darbo kodekso nuostatomis, parengiame visus darbuotojo darbo sutarties nutraukimui reikalingus dokumentus.
Atostogų administravimas
 • Vadovaudamiesi įmonėse nustatyta tvarka, fiksuojame ir įforminame visų rūšių atostogas.
 • Pranešame SoDrai (jei tai reikalinga).
 • Įforminame komandiruotės nutraukimą.
 • Atšaukiame darbuotoją iš atostogų.
Susitarimų sudarymas
 • Vadovaudamiesi įmonės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, parengiame konkuravimo sutartis ar kitus susitarimus, kuriuos užsakovas pageidauja sudaryti.
Pažymų išdavimas
 • Darbuotojams pageidaujant, išduodame pažymas apie jų darbą įmonėje, įteikiant jas darbuotojui tiesiogiai arba paštu išsiunčiant jo nurodytu adresu.
Komandiruotės įforminimas ir organizavimas
 • Pagal įmonės pageidavimą, rengiame komandiruočių įsakymus, tiek individualius tiek grupinius.
 • Organizuojame darbines išvykas, užsakome keliones, apgyvendinimą ar kitas komandiruotei reikalingas paslaugas.
Darbo laiko apskaita
 • Apskaitome viršvalandinį darbą ir darbą poilsio dienomis.
 • Fiksuojame darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ir įforminame darbuotojo neatvykimus į darbą.
Vidaus teisės aktų rengimas
 • Konsultuojame ir padedame parengti įmonės vidaus teisės aktus, susijusius su darbo santykių administravimo veikla.
 • Vertiname padalinių vadovų parengtus darbuotojų tipinius pareigybių aprašymu.
 • Teikiame rekomendacijas jų adaptavimui pagal standartizuotą įmonių pareigybių aprašymų formatą.