Teisinės paslaugos

Mūsų klientai gali būti užtikrinti, kad teisines paslaugas jiems suteiks atitinkamų teisės šakų specialistai, kad paslaugos jiems bus suteiktos įvertinus grupės įmonių gerąsias praktikas, pagal vieningą standartą, operatyviai ir efektyviai

Teisines paslaugas šiuo metu teikiame 7 mažo ir vidutinio dydžio „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonėms, veikiančioms informacinių technologijų, telekomunikacijų, nekilnojamojo turto, transporto, mokymų ir atestavimo bei inovacijų vystymo srityse. Taip pat atliekame Verslo aptarnavimo centro ir jo vykdomų veiklų teisinį aptarnavimą.

VAC Teisės paslaugų centre esančiuose dviejuose – Teisėkūros ir metodikos bei Teisės taikymo ir atstovavimo – skyriuose šiuo metu dirba beveik 30 teisės srities specialistų.

Centralizuotos teisės funkcijos naudos – standartizuoti procesai, vieninga teisinė praktika, aukštas kompetencijos lygis, į klientą orientuoti specialistai, efektyvumas.

VAC teikia šias teisines paslaugas:

Viešieji pirkimai
 • Standartinių viešųjų pirkimų dokumentų (pirkimo sąlygų, sutarčių ir kt.) rengimas;
 • Viešųjų pirkimų dokumentų peržiūra ir teisinis įvertinimas;
 • Konsultavimas viešųjų pirkimų vykdymo teisiniais klausimais, atsakymų į pretenzijas rengimas;
 • Perkančiųjų organizacijų atstovavimas teisminiuose ginčuose;
 • Gerosios praktikos kaupimas ir sisteminimas ir kt.
Mokesčių teisė
 • Buhalterinės apskaitos darbuotojų konsultavimas;
 • Buhalterinės apskaitos dokumentų peržiūra;
 • Buhalterinės apskaitos teisės aktų monitoringas, pastabų teikimas, padalinių informavimas ir kt.
Darbo teisė
 • Personalo darbuotojų konsultavimas;
 • Personalo dokumentų peržiūra;
 • Dalyvavimas ginčuose su darbuotojais (įskaitant dėl jų padarytos žalos atlyginimo, nuobaudos paskyrimo ir kt.);
 • Individualių susitarimų su darbuotojais rengimas, derinimas, koregavimas ir kt.
Sutarčių teisė
 • Individualių sutarčių projektų parengimai;
 • Tipinių sutarčių projektų parengimai;
 • Sutarčių derinimas, koregavimas, papildymas ir kt.;
 • Konsultavimas sutarčių vykdymo klausimais;
 • Klientų pretenzijų, susijusių su sutartiniais santykiais, nagrinėjimas, atsakymų rengimas, peržiūra ir kt.
Proceso teisė
 • Procesinių dokumentų rengimas;
 • Dalyvavimas teismo procese;
 • Atstovavimas ikiteisminiame procese.
Vidaus teisėkūra
 • Vidaus teisės aktų, priskirtų teisės pagrindu, rengimas, derinimas, išplatinimas;
 • Norminių teisės aktų projektų, priimtų norminių teisės aktų stebėsena, išplatinimas atsakingiems darbuotojams, pasiūlymų surinkimas įmonėms viduje, pateikimas atsakingoms institucijoms.
Projektinė veikla
 • Priskirtų pareigų konkrečiame projekte atlikimas;
 • Dalyvavimas projekto komandų susirinkimuose;
 • Projekto komandos konsultavimas.