Kairiojo kranto giluminio siurblio su priedais ir darbais reikalingais jį pakeisti, prijungti ir apšiltinti pirkimas

Bendrosios pirkimo salygos Pasiulymo forma Rangos sutarties specialioji dalis (SD) Specialiosios pirkimo salygos (SPS) Techninė specifikacija Vienkartines Prekiu tiekimo sutarties bendroji dalis (BD)_2015-05-12